• stypendium

    Rysunki oraz prezentacja „Moje obiekty” powstały przy wsparciu finansowym

    „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na rok 2021”