stypendium

Rysunki oraz prezentacja „Moje obiekty” powstały przy wsparciu finansowym

„Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na rok 2021”